آزربايجان حاقيندا
یازار :سالار
تاریخ:سه شنبه 7 شهریور 1391-11:20

توركو ديل اويره نك(8)


درس هشتم:
ضمايرضمير شخصي:ضمير شخصي به كلمه اي گفته مي شود كه جايگزين اسم در جمله باشد:
ضمير شخصي منفصل:

Bən
بن(من)

Sən
سن(تو)

Ol
اول(او)

Biz
بيز(ما)

Siniz
سينيز(شما)

Onlar
اونلار(ايشان،آنها)

اونلار را در محاوره، اولار نيز مي گويند.
اول را در محاوره، اُ نيز مي گويند.
سينيز را در محاوره، سيز نيز مي گويند.
بن را در محاوره، من نيز ميگويند.

ضماير شخصي جمع، دوباره جمع پذيراند:

مثلاً:
Bizlər
بيزلر(ما ها)

ضماير اشاره اي:

ضمير اشاره اي كلمه اي است كه به جاي اسمي نهاده ميشود كه به آن اشاره شده و يا نشان داده مي شود:

ضماير اشاره اي مفرد:

Bu
بو(اين)

Ol
اول(آن،او)

Bura
بورا(اينجا)

ضمير اشاره اي جمع:

Bunlar
بونلار(اين ها)

Onlar
اونلار(آنها،ايشان)

Ora
اورا(آن جا)

توجه: شو،صورت كلاسيك بو، مي باشد.همانگونه كه اول،صورت كلاسيك اُ مي باشد.

Şu=Bu
Ol=O

بونلار را در محاوره، بولار نيز مي گويند.


بؤلوم :